Ogólnopolski Klub Krótkofalowców "SP UKF" - SP0VHF
Dodane przez sp0vhf dnia 31 lipiec 2017 21:52


Zebranie Założycielskie Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF", odbyło się w dniu 29.10.2016 r. w Gajowie.


Rozszerzona zawartość newsa
Powołano komitet założycielski, spośród którego ukonstytuował się zarząd klubu, zgodnie z art.9 Prawa o stowarzyszeniach. Podjęto 7 uchwał, dotyczących m.in. powołania Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców "SP UKF", ustalenie siedziby klubu i terenu działania, powołania komitetu założycielskiego, upoważnienia do dokonania czynności zmierzających do zgłoszenia klubu do Stowarzyszenia ECRA, przyjęcia celów klubu i sposobów ich realizacji..


1.Nazwa klubu:

Ogólnopolski Klub Krótkofalowców "SP UKF" przy Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec


2.Znak wywoławczy:

SP0VHF


3.Podstawy działalności klubu:

Statut Stowarzyszenia Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej Góra Chełmiec Rozdział II § 4 pkt. 1a


4.Członkowie klubu:

Klub zrzesza krótkofalowców spełniających warunki Rozdziału III Regulaminu klubu oraz Regulaminu członkowskiego.


5.Teren działania klubu:

Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej


6.Siedziba klubu:

Siedziba klubu mieści się w Gajowie 1; 57-420 Radków


7.Działalność klubu:

Działalność klubu oparta jest na dobrowolnej pracy społecznej członków


8.Działalnością klubu kierują:

Zarząd klubu, operatorzy odpowiedzialni stacji klubowej wskazani w pozwoleniu radiowym oraz Club Manager "SP UKF"


9.Zgłoszenie klubu do obsługi kart QSL:

Dolnośląski Oddział Terenowy Nr 01 Polskiego Związku Krótkofalowców


10.Pozwolenie radiowe:

Ogólnopolski Klub Krótkofalowców "SP UKF",otrzymał pozwolenie radiowe oraz znak wywoławczy SP0VHF. Pozwolenia jest ważne od dnia 07-07-2017 r.
Datą rozpoczęcia używania stacji jest dzień doręczenia decyzji: 17-07-2017 r.